Konceptet

Konceptet i detaljer

Biler der skal være genstand for denne form for leasing skal være uden dansk registreringsafgift, hvilket i praksis vil sige, at de ikke må være indregistreret i Danmark.

Leasingaftalen er aftalegrundlaget for reglen om forholdsmæssig betaling af registreringsafgiften. Aftalen kan løbe fra 1 måned og opefter. Normalt vil der blive lavet en aftale over 12 måneder. For typiske sommer biler kan aftalen løbe over 4 – 6 måneder.

Den registreringsafgift der skal betales afhænger af bilens alder:

Indtil 3 måneder gammel: 2 % af den samlede registreringsafgiftFra 4 til 35 måneder gammel: 1 % af den samlede registreringsafgiftOver 36 måneder gammel: 0,5 % af den samlede registreringsafgift

Dertil kommer et af SKAT beregnet omkostningstillæg, som beregnes som nationalbankens udlånsrente plus et tillæg på 2,3 % p.a. Dette tillæg er p.t. 4,2 % p.a.

Konceptet består af 3 økonomiske komponenter:

Sikkerhedstillelse (bankgaranti eller deponering)Førstegangsydelse, som består af forudbetalt registreringsafgift for leasingperioden og omkostninger forbundet med etableringen af leasingaftalenEn månedlig leasingydelse.

Business Leasing Danmark Aps leverer bilen i Danmark, indregistreret i Danmark på danske nummerplader.

Ca. 2 måneder før aftales udløb kontakter Business Leasing Danmark Aps leasingtager for af få afgjort, hvad der skal ske efter udløb af leasingperioden. Ønsker leasingtager at forlænge aftalen, foranlediger Business Leasing Danmark Aps det fornødne og leasingtager skal betale registreringsafgift for den kommende periode. Business Leasing Danmark Aps ordner alt det praktiske og leasingtager beholder de samme nummerplader.

Ønsker leasingtager at afslutte aftalen, skal han ifølge leasingaftalen anvise en køber til bilen. Denne proces er Business Leasing Danmark Aps behjælpelig med. Bilen kan så enten sælges i Tyskland, Danmark eller et andet land, alt efter, hvad der for leasingtager er mest gunstigt.