Vision

Business Leasing Danmark Aps vil yde sine kunder den højst tænkelige service. En service der står mål med de kvalitetsbiler der skal være Business Leasing Danmark Aps' kendetegn.

Der er lagt mange timer i at sikre, at aftale grundlaget for leasingaftalen er i orden. Business Leasing Danmark Aps vil til stadighed sikre sig at dette grundlag er i orden, så der i leasingperioden ikke opstår tvivl om leasingaftalens gyldighed.

Business Leasing Danmark Aps har et tæt samarbejde med såvel danske som tyske revisorer, skatterådgivere og advokater, for at sikre, at alle reglerne overholdes nøje.

Business Leasing Danmark Aps vil derigennem sikre et problemfrit forløb både før under og efter leasingperioden.